Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали 2016 - 2018 г.(отменени)

Заповед ОП №79/04.07.2016 г.

Вътрешни правила 2016 г.

Заповед ОП № 202/05.12.2018 г. относно изменение на Вътрешните правила

Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали 2015 г. (отменени)

Вътрешни правила 2015 г.