Прокуратурите в съдебен район Кърджали „Отварят врати“ за ученици, студенти и граждани за Деня на Българската Конституция

Окръжна прокуратура-Кърджали и районите прокуратури в Кърджали, Момчилград,

Крумовград и Ардино организират „Ден на отворените врати“  по повод Деня на

Българската Конституция и юриста, който се отбелязва всяка година на 16 април.

Ученици, студенти и граждани ще гостуват при прокурорите, които ще ги запознаят с

Конституцията, правата и задълженията, разделението на властите, работата на

магистрата, както и ще дискутират темите за гражданското общество и държавата. 

 

„Денят на отворените врати“ ще се проведе на следните дати – Окръжна

прокуратура-Кърджали – 29 март 2017 г., Районна прокуратура-Кърджали – 29 март 2017

г., Районна прокуратура-Момчилград – 28 март 2017 г., Районна прокуратура-Ардино –

30 март 2017 г. и Районна прокуратура-Крумовград – 31 март 2017 г. 

 

Денят на Българската Конституция се отбелязва на 16 април, защото на тази дата през

1879 г. е подписана Търновската Конституция, която въвежда конституционализма и

правото като основополагащи принципи на младата българска държава. С решение на

Министерския съвет от 12 март 1991 г. тази дата е обявена за професионален празник

на българските юристи.


виж още ...