Дежурства във връзка с изборите за общински съветници и кметове - 2019г.

Избори за общински съветници и кметове - 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми граждани и организации,

           Прокуратурите от съдебен район Кърджали осигуряват извънредни дежурства на 26 октомври 2019 г. / предизборния ден/ от 08:30 до 18:00 часа и на 27 октомври 2019 г. от 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове - 2019 г.

           Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате в дежурните кабинети, по факс и по електронна поща, в съответната прокуратура както следва:

  

           Окръжна прокуратура Кърджали – на място ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.ІV, ст. 40, тел.: 0361 / 21 411, e-mail: [email protected], факс: 0361/21 310,;

 

           Районна прокуратура Кърджали - на място ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.ІІІ, ст. 32, e-mail: [email protected], факс: 0361/21 310, тел.: 0361 / 21 311;

           Териториално отделение Ардино - на място ул.“Републиканска“ № 6, ет.ІІ, ст. 4, e-mail: [email protected], факс: 03651/ 45 74, тел.: 03651 / 45 74;

 

           Районна прокуратура Момчилград - на място ул.„Петър Мирчев“ № 2, ет.ІІ, ст. 11, e-mail: [email protected], факс: 03631/ 65 68, тел.: 03631 / 65 68;

 

           Районна прокуратура Крумовград - на място пл.„България“ № 6, ет.І, ст. 1, e-mail: [email protected], факс: 03641/ 75 03, тел.: 03641 / 75 03;


виж още ...