Дежурства във връзка с изборите за членове на Европейския парламент
Дежурства във връзка с изборите за членове на Европейския парламент

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ

 

 

 

И З Б О Р И

за

за членове на Европейския парламент от Република България

26.05.2019г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани и организации,

Прокуратурите от съдебен район Кърджали осигуряват извънредни дежурства на 24 май /празничен ден/ от 8:30 до 17:00 часа, на 25 май /предизборния ден/ от 8:30 до 19:00 часа и на 26 май от началото 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

         Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате в дежурните кабинети, по факс и по електронна поща, в съответната прокуратура както следва:

 

         Окръжна прокуратура Кърджали – на място ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.ІV, ст. 40, e-mail: [email protected],  факс: 0361/21 410, тел.: 0361 / 21 411;

        

Районна прокуратура Кърджали - на място ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.ІІІ, ст. 30, e-mail: [email protected], факс: 0361/21 310, тел.: 0361 / 21 311;

Териториално отделение Ардино към РП-Кърджали - на място ул.“Републиканска“ № 6, ет.ІІ, ст. 4, e-mail: [email protected], факс: 03651/ 45 74, тел.: 03651 / 45 74;

 

Районна прокуратура Момчилград - на място ул.„Петър Мирчев“ № 2, ет.ІІ, ст. 11, e-mail: [email protected], факс: 03631/ 65 68, тел.: 03631 / 65 68;

 

Районна прокуратура Крумовград - на място пл.„България“ № 6, ет.І, ст. 1, e-mail: [email protected], факс: 03641/ 75 03, тел.: 03641 / 75 03;

 

 

 


виж още ...