Контакти

Информационен център за работа с граждани:

6600 Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1 

Деловодство:
тел. 0361 21412,
Работно време от 08.30 до 17:00 часа,
факс: 0361 21410,
e-mail[email protected]

 

Окръжен следствен отдел
Деловодство
:
тел. 0361 21222,
Работно време от 08.30 до 17:00 часа,
факс: 0361 21210,
e-mail[email protected]

Административен ръководител - Окръжен прокурор:

Желязко Димитров Стефанов
тел.: 0361 21414,
e-mail: [email protected]

Приемни часове за граждани: 
всяка първа и трета сряда на месеца
от 8:30 до 12:00 часа.


Заместник окръжен прокурор, говорител:
Димитрина Делчева Ригова
тел.: 0361 21405, e-mail: [email protected]


Заместник окръжен прокурор:
Дафин Бойчев Каменов
тел: 0361 21416, e-mail: [email protected]


Прокурори в Окръжна прокуратура Кърджали:

 • Бонка Венкова Василева
  тел.: 0361 21415, e-mail: [email protected]
 • Росица Георгиева Георгиева
  тел.: 0361 21225, e-mail: [email protected]

 

Завеждащ Окръжен следствен отдел:

Стефан Илиев Георгиев
тел.: 0361/212 12, e-mail: [email protected]


Следователи в Окръжен следствен отдел:

 • Валентин Митрев Петков
  тел.: 0361/212 32, e-mail: [email protected]
 • Петя Стефанова Куцкова
  тел.: 0361/212 24, e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал
 

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Адреси и телефони на прокуратурите в района на ОП Кърджали

Връзки към важни институции в Република България