Работно време

Работно време с граждани:

от 08.30 до 17.00 часа


Административен ръководител - Окръжен прокурор:
Желязко Димитров Стефанов
Приемни часове за граждани: 
всяка първа и трета сряда на месеца
от 8:30 до 12:00 часа.

Информационен център

6600 Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1 
тел. деловодство: 0361/214 11,
факс: 0361/214 10
e-mail: [email protected]

Центърът работи от 08:30 до 12:00 и
от 12:30 до 17:00 часа

Провери преписка

Актуално