2020 г.
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

 От днес 09.03.2020г. включително, по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Момчилград и гр.Крумовград, няма да се осъществява, до последващо нареждане.

           Това не препятства възможността Ви за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали, на първи етаж в специално определено помещение.

           Горното е наложено, предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19).

______________________________________________________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

В периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. включително, по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Момчилград и гр.Крумовград, няма да се осъществява.

         Това не препятства възможността Ви за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РЕГИОНА

Заповед АП № 113-2019.pdf

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Заповед ОП 210_2019.pdf

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

Заповед ОП 211_2019.pdf

2019 г.
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РЕГИОНА

Заповед АП № 70/18.07.2019 г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Заповед ОП № 102/26.06.2019 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

Заповед ОП № 103/26.06.2019 г.

2019 г.
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ

         В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г., по разпореждане на Главния прокурор на РБ, прием на граждани от Окръжния прокурор в приемната на ОП-Кърджали, както и в приемните на Районните прокуратури Кърджали, Момчилград и Крумовград, няма да се осъществява.
         Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Административен ръководител,                   
окръжен прокурор: ……………

/ Ж. Стефанов/

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП-ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 17.01.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 януари 31.01.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 февруари 07.02.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 февруари 13.02.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 15.03.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 22.03.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 18.04.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул.иХан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 25.04.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 май 09.05.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 май 16.05.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 07.06.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 21.06.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
 ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ
В РАИОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 16.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител наРП  Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител наРП  Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на административния  ръководител наРП  Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 март 13.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 май 15.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител наРП Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ
ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП КЪРДЖАЛИ

адрес: гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ №1, тел: 0361/21230; 0361/21411, e-mail: ор[email protected]
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 15.01.2019 г.
и
30.01.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.
2019 февруари 06.02.2019 г.
и
27.02.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.
2019 март 06.03.2019 г.
и
27.03.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.
2019 април 03.04.2019 г.
и
24.04.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.
2019 май 08.05.2019 г.
и
29.05.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.
2019 юни 05.06.2019 г.
и
26.06.2019 г.
в кабинета на административния ръководител от 10:00 до 12:00 ч. и
от 14:00 до 16:00 ч.

Изтегли документа

2018 г.
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК


ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,


РЪКОВОДИТЕЛ НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема Приемни часове
2018 юли 12.07.2018

ОП ПАЗАРДЖИК


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,


Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 18.07.2018

ОП КЪРДЖАЛИ


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали


Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 26.07.2018

ОП ПЛОВДИВ


ЕТАЖ 7


В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив


от 9:00 до 12:00 и


от 13:00 до 16:00 часа

2018

Съдебна ваканция


В периода от 30.07.2018 до 07.09.2018 г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.

2018 септември 12.09.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 19.09.2018

ОП ХАСКОВО


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково


Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 26.09.2018

ОП СМОЛЯН


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян


Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 10.10.2018

ОП ПАЗАРДЖИК


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,


Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 19.10.2018

ОП КЪРДЖАЛИ


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали


Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 07.11.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 29.11.2018

ОП ПЛОВДИВ


ЕТАЖ 7


В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа
2018 декември 05.12.2018

ОП СМОЛЯН


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян


Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 декември 18.12.2018

ОП ХАСКОВО


В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково


Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа

          Изнесеният прием на граждани ще се осъществява по седалището на всяка от посочените прокуратури в региона на АП Пловдив.

          Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват както следва:

          - в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected].

          - в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесения прием както следва
               ОП Пловдив - тел: 032/600403, ел.поща: [email protected]
               ОП Стара Загора - тел: 042/696970, ел.поща: [email protected]
               ОП Хасково - тел: 038/664489, ел.поща: [email protected]
               ОП Пазарджик - тел: 034/408210, ел.поща: [email protected]
               ОП Кърджали - тел: 0361/21230, ел.поща: [email protected]
               ОП Смолян - тел: 0301/67001, ел.поща: [email protected]

                                                                                   АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:
                                                                                                                    /ИВАН ДАСКАЛОВ/

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ


ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 август Съдебна ваканция *
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.

*         В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. до 07.09.2018г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Крумовград и гр.Ардино, няма да се осъществява.


          Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ


Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли

11.07.2018 г.


и


25.07.2018 г.

в кабинета на административния ръководител

от 10:00 до 12:00 ч.


и


от 14:00 до 16:00 ч.

2018 август Съдебна ваканция *
2018 септември

12.09.2018 г.


и


26.09.2018 г.

в кабинета на административния ръководител

от 10:00 до 12:00 ч.


и


от 14:00 до 16:00 ч.

2018 октомври

10.10.2018 г.


и


31.10.2018 г.

в кабинета на административния ръководител

от 10:00 до 12:00 ч.


и


от 14:00 до 16:00 ч.

2018 ноември

14.11.2018 г.


и


28.11.2018 г.

в кабинета на административния ръководител

от 10:00 до 12:00 ч.


и


от 14:00 до 16:00 ч.

2018 декември 12.12.2018 г. в кабинета на административния ръководител

от 10:00 до 12:00 ч.


и


от 14:00 до 16:00 ч.


*        В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. до 07.09.2018г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Крумовград и гр.Ардино, няма да се осъществява.


          Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

Изтегли PDF файл

2018 г.
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 год. НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП ПЛОВДИВ

Адрес: гр. Пловдив, пл."Съединение" №3, етаж 7, кабинет 706, тел: 032/600401, e-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018        В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България, прием на граждани няма да се осъществява. Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали до Апелативна прокуратура Пловдив   
2018 януари 25.01.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018 февруари 22.02.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018 март 29.03.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018 април 26.04.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018 май 31.05.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018 юни 28.06.2018

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

Изтегли PDF файл

ГРАФИК за изнесения прием на граждани от Окръжния прокурор, ръководител на ОП-Кърджали в Районните прокуратури през първото полугодие на 2018 г.

 ГРАФИК
за изнесения прием на граждани от Окръжния  прокурор, ръководител на ОП-Кърджали в Районните прокуратури през първото полугодие на 2018 г.


Година


     Месец    


Дата за прием


Място на приема


Приемно време


2018


Януари


17.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Януари


17.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват в Окръжна прокуратура Кърджали на телефон 0361/21230, 0361/21411 и ел.поща [email protected],

както и в съответната районна прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием:

          РП Кърджали телефон 0361/21311, ел.поща [email protected]

          РП Момчилград телефон 03631/6568, ел.поща [email protected]

          РП Крумовград телефон 03641/7503, ел.поща [email protected]

          РП Ардино телефон за 03651/4574, ел.поща за контакт [email protected]

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП КЪРДЖАЛИ

 


 ГРАФИК
за прием на граждани от Окръжния  прокурор, ръководител на ОП-Кърджали


през първото полугодие на 2018 г.


 


Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]


Година


Месец


Дати за прием


Място на приема


Приемно време


2018


Януари


10.01.2018 г.


31.01.2018 г


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.


2018


Февруари


14.02.2018 г.


28.02.2018 г.


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.


2018


Март


14.03.2018 г.


28.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.


2018


Април


11.04.2018 г.


25.04.2018 г.


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.


2018


Май


09.05.2018 г.


30.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.


2018


Юни


13.06.2018 г.


27.06.2018 г.


В кабинета на административния ръководител


от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.2017 г.
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 

Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017 г.


юли


12.07.2017 г.


 


и


 


26.07.2017 г.


 


в кабинета на административния ръководител


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


 


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


2017 г.


август


Съдебна ваканция


2017 г.


септември


13.09.2017г.


 


и


 


27.09.2017г.


 


в кабинета на административния ръководител


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


 


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


2017 г.


октомври


11.10.2017г.


 


и


 


25.10.2017г.


 


в кабинета на административния ръководител


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


 


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


2017 г.


ноември


08.11.2017г.


 


и


 


22.11.2017г.


 


в кабинета на административния ръководител


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


 


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


2017 г.


декември


13.12.2017г.


 


и


 


27.12.2017г.


 


в кабинета на административния ръководител


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.


 


 


от 10:00ч. до 12:00ч.  и от 14:00ч. до 16:00 ч.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ

 


ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017


юли


12.07.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


юли


18.07.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.ООч. до 15.00 ч.


2017


юли


27.07.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


август

Съдебна ваканция

В периода от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява,  като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.


2017


септември


14.09.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


19.09.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


26.09.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян
Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


октомври


12.10.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.004. до 15.00 4.


2017


октомври


26.10.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


09.11.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


30.11.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител -Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


декември


07.12.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян, Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 `ч.


2017


декември


14.12.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.004. до 15.00 ч.

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 


ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ


В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017 г.


август


Съдебна ваканция


2017 г.


септември


12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


септември


12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


септември


27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч.


2017 г.


септември


27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


ноември


01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


ноември


01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


ноември


15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


ноември


15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.