Д О К Л А Д за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2019 г.

Изтегли

Д О К Л А Д за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2018 г.

Изтегли

Д О К Л А Д за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2017 г.

Изтегли

Обобщен годшен доклад 2016 г.

Изтегли

Годишен отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2015 г.

Изтегли

Годишен отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2014 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за първото шестмесечие на 2013 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали през 2012 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за първото шестмесечие на 2012 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали през 2011 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за първото шестмесечие на 2011 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали през 2010 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за второто полугодие на 2010 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за първото полугодие на 2010 г.

Изтегли

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район - Кърджали за периода м. януари - м. март 2010 г.

Изтегли

Годишен отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2009 г.

Изтегли

Годишен отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2008 г.

Изтегли

Годишен отчет за дейността на окръжна прокуратура Кърджали за 2007 г.

Изтегли