Окръжна прокуратура - гр. Бургас включва Окръжен следствен отдел към ОП Бургас, и 8 районни прокуратури:

  1. Районна Прокуратура - гр. Бургас
  2. Районна Прокуратура - гр. Карнобат
  3. Районна Прокуратура - гр. Айтос
  4. Районна Прокуратура - гр. Поморие
  5. Районна Прокуратура - гр. Несебър
  6. Районна Прокуратура - гр. Средец
  7. Районна Прокуратура - гр. Царево
  8. Районна Прокуратура - гр. Малко Търново