ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

Заповед / PDF файл / 1.7 MB Обява / PDF файл / 652.3 KB