Окръжна прокуратура – Бургас отвори вратите си пред ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в града

Ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и  електроника в Бургас имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на прокурори и служители от Окръжната прокуратура в града. Гостите членуват в клуб „Институционално грамотни“, който има за цел да им предостави възможност  да се запознаят с дейността на отворени към обществеността институции, каквато безспорно е Окръжна прокуратура – Бургас.

Учениците, които са в осми клас, бяха придружавани от Румяна Георгиева – Заместник - директор по учебната час в гимназията и  посрещнати от прокурор Елгина Чалъмова, която е говорител на Окръжна прокуратура-Бургас.

Най – напред учениците разгледаха трите деловодства в прокуратурата, в които се обработват преписки, досъдебни производства и присъди. Прокурор Чалъмова и служителите разясниха начина, по който се завежда, обработва и разпределя всеки отделен документ. На гостите бе предоставена възможност да посетят прокурорски кабинети и лично да поговорят с прокурорите. По – късно посетиха и кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Георги Чинев. Там прокурор Чалъмова ги запозна с това, какви престъпления се разследват под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас, какъв е териториалния обхват на магистратурата, каква е ролята на прокурора в досъдебното и в съдебното производство. Учениците проявиха сериозен интерес и задаваха въпроси свързани с мерките за неотклонение и процесуална принуда, видовете наказания за отделните престъпление, местата и начините на изтърпяването им.