Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17.00 часa 
8000 Бургас, ул. "Александровска" №101
тел.: 056/871 861
тел. съдебен адм.: 056/871 820;
тел. адм. секретар: 056/871 861;
тел. гл. счет.: 056/871 854;
тел. дел. преписки: 056/871 847, 848
тел. досъд. произв.: 056/871 845, 846
факс: 056/871 844, e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Бургас: 
прокурор Елгина Чалъмова

8000 Бургас, ул. Александровска №101
сл. тел. 056/871 862, 0882 114 281
(само за връзка с медии)
e-mail: [email protected]

Окръжен следствен отдел в ОП Бургас

8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №46
тел. дел. следствени дела: 056/83 44 90;
тел. дел.: 056/590 345
факс: 056/83 44 90
e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Връзки към важни институции в Република България.

Адреси и телефони на прокуратурите в района Окръжна прокуратура Бургас.