Вътрешни Заповеди и Правила

Заповед на Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП-Бургас, относно утвърждаване на Правила за организацията на работа на прокурорските помощници в ОП-Бургас

Заповед на Главен прокурор, относно утвърждаване на вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация...