Прием на граждани

График за прием на граждани на Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас за второ шестмесечие на 2017г., утвърдени със Заповед № РД-04-128/2017г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

График за прием на граждани в изнесени приемни по седалище на Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за второ шестмесечие на 2017г., утвърдени със Заповед № РД-04-128/2017г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас в изнесена приемна на Окръжна прокуратура град Бургас за второ шестмесечие на 2017г.

 

Правилата за прием на граждани влизат в сила от 14.11.2016г.

Приемната на Административен ръководител окръжен прокурор на ОП-Бургас започва да функционира от 14.11.2016г.

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 056/871 861, 056/871 863, на място в деловодството на Окръжна прокуратура - Бургас или на електронен адрес: [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.