Прием на граждани от Административния ръководител – Окръжен прокурор

на Окръжна прокуратура – Бургас

     В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 год. до 07.09.2018 год. по разпореждане на Главния прокурор на Прокуратура на Република България прием на граждани няма да се осъществява от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Окръжна прокуратура – Бургас на ул. „Александровска” № 101, Съдебна палата гр. Бургас ет.2 и ет.3 /на входа на Окръжна прокуратура-Бургас/, от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

     Приемът на граждани през второто шестмесечие на 2018 г. ще се осъществява в приемните дни и часове по график в кабинета на Административния ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –Бургас, находящ се в сградата на Съдебната в град Бургас, ул. „Александровска“ № 101 етаж 2.

Телефони за контакт: 056/871820 и 056/871861 и  електронна поща: [email protected]

 Графици за прием:

График за второто шестмесечие на 2018г. утвърден със Заповед № РД-04-129/21.06.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 График в изнесените приемни в  Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за второ шестмесечие на 2018г., утвърден със Заповед № РД-04-129/21.06.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

График за прием на граждани на И.Ф.Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-253/2017г. на И.Ф.Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани в изнесени приемни по седалище на Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за първо шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-253/2017г. на И.Ф.Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас за второ шестмесечие на 2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас в изнесена приемна на Окръжна прокуратура град Бургас за второ шестмесечие на 2018г.

 

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 056/871 820, 056/871 861, на място в деловодството на Окръжна прокуратура - Бургас или на електронен адрес: [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.