СЪОБЩЕНИЕ, относно прием на граждани в Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за състава на Окръжна прокуратура Бургас

Прием на граждани от Административен ръководител – Окръжен прокурор

на Окръжна прокуратура – Бургас

          Приемът на граждани през първото шестмесечие на 2019г. ще се осъществява в приемните дни и часове по график в кабинета на Административния ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –Бургас, находящ се в сградата на Съдебната палата в град Бургас, ул. „Александровска“ № 101 етаж 2.

Телефони за контакт: 056/871820 и 056/871861 и  електронна поща: [email protected]

 Графици за прием:

График за първо шестмесечие на 2019г. утвърден със Заповед № РД-04-255/14.12.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 График в изнесените приемни в  Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за първо шестмесечие на 2019г., утвърден със Заповед № РД-04-255/14.12.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2019г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас в изнесена приемна на Окръжна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2019г.

 

Правила за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-29 от 31.10.2016г. на Главен прокурор на РБ

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 056/871 820, 056/871 861, на място в деловодството на Окръжна прокуратура - Бургас или на електронен адрес: [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.