График за прием на граждани на И.Ф.Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-253/2017г. на И.Ф.Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани в изнесени приемни по седалище на Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за първо шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-253/2017г. на И.Ф.Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас в изнесена приемна на Окръжна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2018г.

 

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 056/871 820, 056/871 861, на място в деловодството на Окръжна прокуратура - Бургас или на електронен адрес: [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.