Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България

Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център "Трендафила" - Природен парк "Витоша".

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Калоян Николов на тел. (02) 8036017 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

Обявление / (публ. 15 Ноев. 2013)
Решение / (публ. 15 Ноев. 2013)
Тръжна документация / DOC файл / 705.5 KB / (публ. 15 Ноев. 2013)

Разяснения

Уведомление / PDF файл / 59.3 KB / (публ. 15 Ноев. 2013)

Други документи

Информация за извършени плащания / PDF файл / 690.4 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 610.1 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 557.9 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 570.1 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 519.5 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 652.7 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за изпълнението на договор / PDF файл / 2.6 MB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за изпълнението на договор / (публ. 6 Април 2015)
Информация за освободена гаранция за изпълнение / PDF файл / 552.3 KB / (публ. 11 Май 2015)