Доставка на мебели и обзавеждане на кабинети, находящи се на 4-ти етаж на Съдебната палата за нуждите на Върховна касационна прокуратура

Доставка на мебели и обзавеждане на кабинети, находящи се на 4-ти етаж на Съдебната палата за нуждите на Върховна касационна прокуратура, при следните четири самостоятелно обособени позиции:

  • Обособена позиция  1 - Изработка и доставка на мебели;
  • Обособена позиция  2 - Доставка на столове;
  • Обособена позиция  3 – Доставка на метални шкафове;
  • Обособена позиция  4 - Доставка на мека мебел”.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Нина Илковска: тел. 02/ 80 360 40.

Тръжна документация

РазясненияДруги документи