Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация.

За да получите пълен достъп до тръжната документация е необходимо да се регистрирате за участие на e‑mail: [email protected] За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Симеон Бъчваров, тел. (02) 8117948.

Тръжна документация

Други документи

Договор / PDF файл / 1.7 MB / (публ. 29 Окт. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / DOCX файл / 14.1 KB / (публ. 29 Окт. 2014)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 180.4 KB / (публ. 31 Окт. 2014)
Обявление за възложена поръчка (линк) / (публ. 3 Ноев. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 709.7 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 271.1 KB / (публ. 13 Ян. 2015)
Информация за изпълнен договор / PDF файл / 1.8 MB / (публ. 16 Ян. 2015)
Информация за изпълнен договор - линк / (публ. 16 Ян. 2015)