Публична покана по глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет по две обособени позиции: 1) доставка и абонамент за антивирусна програма и 2) доставка и поддръжка на защитна стена за нуждите на прокуратурата на Република България

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Тръжна документация

Покана / (публ. 13 Юли 2012)
Документация и приложения / ZIP файл / 82.9 KB / (публ. 13 Юли 2012)

Разяснения

Отговори на въпроси 1 / DOC файл / 56.0 KB / (публ. 13 Юли 2012)