Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на Прокуратура на Република България

Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на Прокуратура на Република България

Срок на валидност на поканата: 02.08.2013 г.

За допълнителна информация, Калоян Николов: тел. 02/ 8036017

 

Тръжна документация

Покана / (публ. 26 Юли 2013)
Документация / DOC файл / 116.0 KB / (публ. 26 Юли 2013)
Приложения / DOCX файл / 42.9 KB / (публ. 26 Юли 2013)