Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати

Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюрото по защита към главния прокурор

 

Срок на валидност на поканата до 4.07.2014г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2014 г. от 10 ч. на адрес: ул. "Св. Неделя" 1, каб. 106.

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Георги Бончев на тел. (02) 9219295 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

Покана / DOCX файл / 127.8 KB / (публ. 26 Юни 2014)
Протокол от работата на Комисията / PDF файл / 384.4 KB / (публ. 16 Юли 2014)
Договор / PDF файл / 416.5 KB / (публ. 1 Авг. 2014)
Приложения към договор за доставка на консумативи / PDF файл / 665.4 KB / (публ. 1 Авг. 2014)

Други документи

Информация за извършени плащания / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 761.9 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 563.1 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 688.2 KB / (публ. 11 Фев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 576.1 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 552.5 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 495.0 KB / (публ. 27 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 543.5 KB / (публ. 11 Май 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 607.2 KB / (публ. 19 Май 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 1.1 MB / (публ. 21 Юли 2015)
Информация за изпълнен договор / PDF файл / 227.2 KB / (публ. 4 Авг. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 809.7 KB / (публ. 7 Авг. 2015)
Информация за освободена гаранция за изпълнение / PDF файл / 536.7 KB / (публ. 3 Септ. 2015)