Открита процедура ОПИ № 370/13.10.2011 г

Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] – Георги Бончев, тел. 02/ 9219 295.

Тръжна документация

Обявление / (публ. 13 Окт. 2011)
Решение / (публ. 13 Окт. 2011)
Тръжна документация / DOC файл / 263.0 KB / (публ. 13 Окт. 2011)

Други документи