Открита процедура ОПИ № 214/16.06.2011 г.

Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на Прокуратурата на Република България – администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Мирослава Емилова Райковска-Горанова: тел. 02/ 80360-32.

Тръжна документация

Разяснения