Доставка на МПС

Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.

Тръжна документация

Решение / (публ. 4 Септ. 2014)
Обявление / (публ. 4 Септ. 2014)
Решение за промяна / (публ. 4 Септ. 2014)

Разяснения

Разяснение 1 / PDF файл / 108.3 KB / (публ. 4 Септ. 2014)
Разяснение 2 / PDF файл / 99.1 KB / (публ. 4 Септ. 2014)

Други документи

Отваряне на ценовите оферти / PDF файл / 54.8 KB / (публ. 30 Окт. 2014)
Протокол 1 / PDF файл / 678.0 KB / (публ. 5 Ноев. 2014)
Протокол 2 / PDF файл / 1.1 MB / (публ. 5 Ноев. 2014)
Протокол 3 / PDF файл / 132.8 KB / (публ. 5 Ноев. 2014)
Протокол 4 / PDF файл / 350.3 KB / (публ. 5 Ноев. 2014)
• Решение № 1143 от 05.11.2014 г. за класиране / PDF файл / 154.1 KB / (публ. 5 Ноев. 2014)
• Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 45.4 KB / (публ. 2 Дек. 2014)
Договор по ОП1 / PDF файл / 900.8 KB / (публ. 11 Дек. 2014)
Договор по ОП2 / PDF файл / 896.1 KB / (публ. 11 Дек. 2014)
Договор по ОП3 / PDF файл / 1.2 MB / (публ. 11 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 797.3 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 703.6 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 767.2 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 226.7 KB / (публ. 8 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 717.2 KB / (публ. 9 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 698.6 KB / (публ. 9 Ян. 2015)
Информация за изпълнението на договор / PDF файл / 1.9 MB / (публ. 13 Март 2015)
Информация за изпълнението на договор / PDF файл / 1.9 MB / (публ. 13 Март 2015)
Информация за изпълнението на договор / PDF файл / 1.9 MB / (публ. 13 Март 2015)
Информация за изпълнението на договор-линк / (публ. 13 Март 2015)
Информация за изпълнението на договор-линк / (публ. 13 Март 2015)
Информация за изпълнението на договор-линк / (публ. 13 Март 2015)
Информация за освободена гаранция за авансово плащане / PDF файл / 575.2 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за освободена гаранция за авансово плащане / PDF файл / 579.6 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за освободена гаранция за авансово плащане / PDF файл / 578.5 KB / (публ. 20 Март 2015)

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Мариан Вачевски, тел. (02) 8036024, e‑mail: [email protected]