Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор

.

Тръжна документация

Решение / PDF файл / 114.1 KB / (публ. 12 Авг. 2014)
Доклад / PDF файл / 113.2 KB / (публ. 12 Авг. 2014)

Други документи

Информация за извършено плащане / PDF файл / 672.5 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за изпълнението на договор / PDF файл / 2.3 MB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за изпълнението на договор / (публ. 6 Април 2015)