Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Разработване на допълнителни функционалности и поддръжка на съществуващи функционалности в Унифицирана информационна система 2 (УИС2)“

Разработване на допълнителни функционалности и поддръжка на съществуващи функционалности в Унифицирана информационна система 2 (УИС2)“

Тръжна документацияДруги документи