Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура; Бюро по защита при главния п

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура; Бюро по защита при  главния прокурор; Национална следствена служба;  учебен център „Трендафила“ и  учебна база „Боровец“

Тръжна документацияДруги документи