Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на външни зимни гуми за автомобилите, обслужващи Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба

"Доставка на външни зимни гуми за автомобилите, обслужващи Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба и УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак"

Тръжна документацияДруги документи