Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с о

„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни  и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

Тръжна документацияРазясненияДруги документи