Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени на ПРБ, за нуждите на Администрация на главен прокурор и Национална следствена служба.“, със срок на изпълнение на поръчката

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  за имоти, предоставени на ПРБ, за нуждите на Администрация на главен прокурор и Национална следствена служба.“, със срок на изпълнение на поръчката 3 (три) години.

Тръжна документацияДруги документи