Процедура на договаряне без обявление с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по следните видове застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна зас