Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Следгаранционно сервизно обслужване на 1 брой автомобил, обслужващ Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна администр

Следгаранционно сервизно обслужване на 1 брой автомобил, обслужващ Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура,  Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак и Почивен дом „Изгрев“- гр. Бяла

Други документи