Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на 5 броя автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България

„Следгаранционно сервизно обслужване на 5 броя автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак и Почивен дом „Изгрев“- гр. Бяла“

Тръжна документацияДруги документи