„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции:

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“  за служебни МПС“,

Обособена позиция № 2 Застраховка "Злополука" на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и

Обособена позиция № 3. Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“

 


 

 

 

 

 

 

Тръжна документацияДруги документи