Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Тръжна документация

Разяснения

Разяснение № 1 / PDF файл / 1.4 MB / (публ. 14 Фев. 2018)

Разяснения

Разяснение № 2 / PDF файл / 116.3 KB / (публ. 15 Фев. 2018)
Разяснение № 3 / PDF файл / 96.4 KB / (публ. 15 Фев. 2018)