Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на ПРБ

„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България “

Тръжна документацияДруги документиТръжна документацияДруги документи