Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен проку

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак, Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна“

Тръжна документацияРазясненияДруги документи