Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Об

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена"

Тръжна документация

Други документи

Протокол от дейността на комисията / PDF файл / 354.5 KB / (публ. 9 Септ. 2016)
Договор № 81 от 21.09.2016 г. / PDF файл / 398.0 KB / (публ. 30 Септ. 2016)
Приложения към договор № 81 от 21.06.2016 г. / PDF файл / 144.2 KB / (публ. 30 Септ. 2016)
Договор № 82 от 21.09.2016 г. / PDF файл / 372.1 KB / (публ. 30 Септ. 2016)
Приложения към договор № 82 от 21.09.2016 г. / PDF файл / 139.0 KB / (публ. 30 Септ. 2016)