Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Об

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена"

Тръжна документация



Други документи