Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в помещения в Национална следствена служба“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в помещения в Национална следствена служба“,

Тръжна документацияДруги документи