Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Вар

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“.

Други документи

Информация за публикувана обява / PDF файл / 149.1 KB / (публ. 8 Ноев. 2017)
Информация за публикувана обява - линк / (публ. 8 Ноев. 2017)
Обява за обществена поръчка / PDF файл / 627.7 KB / (публ. 8 Ноев. 2017)
Приложения към обява / DOCX файл / 104.4 KB / (публ. 8 Ноев. 2017)
Отговор на постъпило искане за разяснение / PDF файл / 76.5 KB / (публ. 14 Ноев. 2017)
Протокол от дейността на комисията / PDF файл / 1.2 MB / (публ. 8 Дек. 2017)
Договор 106 от 14.12.2017 / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 19 Дек. 2017)