Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ПРБ при следните три самостоятелно обособени позиции

„Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ПРБ при следните три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ВКП,ВАП,АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебен център „Трендафила“ и учебна база „Боровец“;

Обособена позиция № 2: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на почивен дом „Изгрев“ –гр. Бяла и почивна база „Св.св.Константин и Елена“;

Обособена позиция № 3: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“

Тръжна документация

Други документи

Протокол 1 от дейността на комисията / PDF файл / 1.7 MB / (публ. 2 Дек. 2016)
Договор по ОП 2 / PDF файл / 2.1 MB / (публ. 3 Ян. 2017)
Договор по ОП 3 / PDF файл / 2.8 MB / (публ. 3 Ян. 2017)
Договор по ОП 1 / PDF файл / 5.1 MB / (публ. 17 Ян. 2017)