„Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Пр

„Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюрото по защита към главния прокурор по две обособени позиции:

Обособена позиция I: Доставка на съвместими консумативи

Обособена позиция II: Доставка на оригинални консумативи“

Други документи

Решение за откриване - / PDF файл / 154.6 KB / (публ. 28 Юли 2016)
Решение за откриване - линк / (публ. 28 Юли 2016)
Обявление за поръчка / PDF файл / 457.7 KB / (публ. 28 Юли 2016)
Обявление за поръчка - линк / (публ. 28 Юли 2016)
Документация / DOCX файл / 302.6 KB / (публ. 28 Юли 2016)

Разяснения

Разяснение № 1 / PDF файл / 92.5 KB / (публ. 12 Авг. 2016)

Други документи

Протокол № 1 от заседание на комисията / PDF файл / 638.1 KB / (публ. 30 Авг. 2016)
Протокол № 2 от заседание на комисията / PDF файл / 931.3 KB / (публ. 14 Септ. 2016)
Съобщение за отваряне на ценови предложения / PDF файл / 80.7 KB / (публ. 14 Септ. 2016)
Протокол № 3 от заседание на комисията / PDF файл / 1.4 MB / (публ. 11 Окт. 2016)
Решение за избор на изпълнител / PDF файл / 601.5 KB / (публ. 11 Окт. 2016)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 394.3 KB / (публ. 17 Ноев. 2016)
Обявление за възложена поръчка - линк / (публ. 17 Ноев. 2016)
Договор 116/16.11.2016 / PDF файл / 8.6 MB / (публ. 17 Ноев. 2016)
Договор 117/16.11.2016 / PDF файл / 4.2 MB / (публ. 17 Ноев. 2016)
Допълнително споразумение към договор 116/16.11.2016 / PDF файл / 428.9 KB / (публ. 15 Дек. 2016)
Обявление за приключване на договор 116 / PDF файл / 219.5 KB / (публ. 24 Ноев. 2017)
Обявление за приключване на договор 116 - линк / (публ. 24 Ноев. 2017)
Обявление за приключване на договор 117 / PDF файл / 239.8 KB / (публ. 24 Ноев. 2017)
Обявление за приключване на договор 117 - линк / (публ. 24 Ноев. 2017)