"Доставка на автомобили с повишена проходимост за нуждите на Прокуратура на Република България”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобили с повишена проходимост за нуждите на Прокуратура на Република България”

ОПИ-863/28.07.2016г.

Тръжна документация

Решение № 742343 / PDF файл / 209.5 KB / (публ. 1 Авг. 2016)
Решение - линк / (публ. 1 Авг. 2016)
Обявление / PDF файл / 417.7 KB / (публ. 1 Авг. 2016)
Обявление - линк / (публ. 1 Авг. 2016)
Документация / DOCX файл / 195.3 KB / (публ. 2 Авг. 2016)

Други документи

Протокол 1 от дейността на комисията / PDF файл / 555.3 KB / (публ. 8 Септ. 2016)
Протокол 2 от дейността на комисията / PDF файл / 824.6 KB / (публ. 13 Септ. 2016)
Съобщение за отваряне на ценовото предложение / PDF файл / 94.4 KB / (публ. 13 Септ. 2016)
Протокол 3 от дейността на комисията / PDF файл / 178.7 KB / (публ. 17 Септ. 2016)
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП / PDF файл / 241.1 KB / (публ. 20 Септ. 2016)
Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 71.4 KB / (публ. 20 Септ. 2016)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 288.5 KB / (публ. 14 Ноев. 2016)
Обявление за възложена поръчка - линк / (публ. 14 Ноев. 2016)
Договор 112/08.11.2016 / PDF файл / 1.9 MB / (публ. 14 Ноев. 2016)
Обявление за приключване на договор / PDF файл / 163.6 KB / (публ. 25 Юли 2017)
Обявление за приключване на договор - линк към АОП / (публ. 25 Юли 2017)