Договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на лицензирания софтуер и право на ползване на поддръжката на продукти „Оракъл“ – продължаване действието на правото на ползване на лицензи на софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република Бъл

Договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на лицензирания софтуер и право на ползване на поддръжката на продукти „Оракъл“ – продължаване действието на правото на ползване на лицензи на софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България“

Тръжна документацияДруги документи