Образование:
 • 1990 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София
Професионален опит:
 • 10.06.1991 г. - 10.06.1992 г. – младши прокурор в Районна прокуратура-Пловдив;
 • 10.06.1992 г. - 04.01.1993 г. – прокурор в Районна прокуратура-Пловдив;
 • 04.01.1993 г. - 01.12.1994 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура;
 • 01.12.1994 г. - 01.07.1997 г. – заместник районен прокурор в Софийска районна прокуратура
 • 01.07.1997 г. - 08.07.1998 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • 08.07.1998 г. - 20.10.1999 г. – член съдия в ОС-София;
 • 01.02.2000 г. - 13.10.2005 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • 13.10.2005 г. - 21.08.2006 г. - заместник на градски прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • 21.08.2006 г. – 16.11.2009 г. - заместник градски прокурор в Софийска градска прокуратура, командирован във ВКП;
 • 16.11.2009 г. – 10.02.2012 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 • 10.02.2012 г. – 02.12.2013 г. – прокурор, ръководител сектор във Върховна касационна прокуратура;
 • 02.12.2013 г. – 03.04.2017 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 • 03.04.2017 г. – 17.01.2018 г. – прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура;
 • 18.01.2018 г. – заместник-директор на Националната следствена служба.
Допълнителни умения, знания и постижения:
 • 27-29.05.2009 г. -27.05.2005 г. – Обучение на тема: „Противодействие на измамите с ДДС в Европейския съюз“, съвместно с МВР Европол.
 • 30.11. 2011 г. – Национална кръгла маса за представяне на учебни модули по антидискриминационно право, разработени в рамките на проект „Равенство – път към прогреса“, организиран от Комисия за защита от дискриминация /КДЗ/, с учасдтието на държавни агенции, ведомства, комисии, институт и др.
 • 09.10.2012 г. – Семинар на тема „Борбата с организираната престъпност“, организиран от Фондация "Фридрих Еберт", Национален институт на правосъдието, участник;
 • 13-15.12.2012 г. - Семинар на тема:„Работата на специализираните прокуратури и актуалните проблеми при противодействие на финансовите престъпления“, организиран от Фондация "РискМонитор", лектор;
 • 18-20.04.2013 г. - Семинар на тема: „Противодействие на организираната престъпност“ организиран от Фондация „Ханс Зайдел“, съвместно с Държавното министерство на правосъдието на Бавария, лектор;
 • 07-10.10.2013 г. - Обучение на тема: "Разкриване на престъпления в интернет" и "Скимиране" с организатор Прокуратура на Република България, участник;
 • 22.04.2014 г. – Обучение на тема: „Противодействие на престъпления, извършени чрез употреба на информационни и комуникационни технологии“, организирано от Международната академия за обучение по киберразследвания, участник.
Награди:
 • Със заповед № 402/20.02.2009 г. за положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия доклад на Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред;
 • Със заповед № К-5591/08.07.2009 г. на министъра на вътрешните работи-почетен медал на МВР „За заслуги“
 • Награда на името на италианския магистрат Джовани Фалконе „Грамота“ – 20.05.2011г. Благоевград.
 • Със заповед № 228/31.01.2012 г. индивидуален принос и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на целите на ПРБ за противодействие на организираната престъпност
 • Със заповед № ЛС-1400/04.05.2012 г. по повод навършване на 50 години и за изпълнение на служебните задължения при осъществяване на съдебната власт, при доказан висок професионализъм и нравствени качества
 • Със заповед № РД-08-723/05.10.2015 г. за висок професионализъм в прокурорската му работа в отдел 01 „Специализиран“ при ВКП;
 • Със заповед № РД-08-515/20.07.2017 г. за проявен висок професионализъм в работата при подпомагане на разследването на следствено дело № 561/1999 г. по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Пловдив, пр. преписка № 1915/1999 г. по описа на ОП-Пловдив и преписка № 5733/2014 г. по описа на ВКП