Образование:
 • 1994 г. Висш институт на МВР - София
 • 1987 г. 27 ЕСПУ „Акад.Г.Караславов” - София
Професионален опит:
 • 01.11.1994 г. - 26.01.1996 г. - инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода
 • 01.02.1996 г. - 18.02.2001 г. - следовател в Софийска окръжна следствена служба
 • 19.02.2001 г. - 31.05.2001 г. - зам.районен прокурор в Районна прокуратура - Сливница
 • 01.06.2001 г. - 05.11.2006 г. - прокурор в Софийска окръжна прокуратура
 • 06.11.2006 г. - 28.02.2007 г. - прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен”
 • 01.03.2007 г. - 29.06.2011 г. - прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност”
 • 30.06.2011 г. - ръководител на Апелативната специализирана прокуратура
 • 18.01.2013 г. - заместник на главния прокурор на РБ
 • 18.12.2017 г. - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването
Допълнителни умения, знания и постижения:
 • 2002 г. - 27.05.2005 г. Пълен курс на обучение по Туининг проекта на програма ФАР “BG 0203.06” - “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”
 • 07. - 09.07.2004 г. Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по програмата за “Укрепване на Прокуратурата на Р България”
 • 19. - 20.01.2006 г. Семинар “Инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси в европейския съюз”
 • 04. - 06.10.2006 г. Семинар за обучители „Обучение на магистрати и служители по новия НПК”
 • 11. - 13.10.2006 г. Международен семинар „Специални техники, използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”
 • 11. - 15.06.2007 г. Международен семинар “Борба с прането на пари и организираната престъпност”
 • 14. - 24.05.2012 г. Обучение към Държавния департамент на САЩ по тема „Борба с организираната престъпност“, проведено във ФБР и федералната прокуратура.
 • 18. - 22.06.2012 г. Обучение към DEA /Агенция за борба с наркотиците на САЩ/ на тема „Пране на пари и отнемане на имущество, придобито от наркотрафик“
 • 15. – 20.10.2012 г. Учебно посещение в Националния съд и Прокуратурата за борба с тероризма и организираната престъпност на Кралство Испания
Награди:
 • С протокол № 30/09.10.2002 г. изразена служебна благодарност от Висшия съдебен съвет за високи професионални и нравствени качества
 • Със заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор на РБ за положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия доклад на Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред
 • Със заповед № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор на РБ за постигнати високи резултати в работата