Становище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

 

        След обсъждане от следователите в Национална следствена служба на издигната от членовете на прокурорската колегия на ВСС кандидатура на господин Иван Гешев за главен прокурор на Република България, следователите от НСлС изразяваме професионалната си подкрепа за номинирания кандидат.

        Господин Гешев има 10 годишен стаж като следовател. Познава проблемите и отговорностите на професията, поради което очакваме в концепцията му да залегнат конкретни ангажименти за развитието и използването в максимална степен на капацитета на следствието и в частност на Национална следствена служба.

Считаме, че същият отговаря на профила очертан при срещата на членовете на УС на Камарата на следователите с членовете на прокурорската колегия на ВСС.

До настоящия момент сме работили добре и сме усещали професионалната подкрепа на ръководството на Прокуратурата. В този смисъл и предвид обстоятелството, че господин Гешев има дългогодишен следователски опит, се надяваме, че ако той бъде избран този професионален диалог ще продължи и за в бъдеще.

 

                                                                                   С уважение!

Целия документ


виж още ...
  • Становище

   От следоватилите в НСлС

  • Среща на Директора на НСлС с финалисти в международно състезание

      Директорът на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов се срещна с финалистите в международното състезание на Европейската мрежа за съдебно обучение "ТЕМИС”, което се проведе от 24.04 до 28.04.2018 г. в гр. Барселона

      Под ръководството на г-жа Румяна Тозова, постоянен преподавател в НИП и следовател в НСлС, българският отбор в състав Красимира Ипократова - кандидат за младши прокурор, Мая Кирилова и Господин Бумбаров - кандидати за младши следователи, зае второ място и се класира за финалите на международното състезание, които ще се проведат през м. октомври 2018 г., в гр. Париж.

      Господин Сарафов поздрави отборът за изключителните постижения и подари на членовете му сборници „Противодействие на организираната престъпност“ и им пожела успешно полагане на изпитите при приключване на обучението в НИП и при представянето на финалите на „ТЕМИС“.