СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и господа членове на ВСС,

на свое заседание, проведено на 25.07.2019 г. УС на КСБ обсъди направената от прокурорската колегия на ВСС номинация на г-н Иван Гешев за кандидат за длъжността „главен прокурор на Република България“.

         Считаме, че тази номинация изцяло се припокрива с профила на кандидата за главен прокурор, очертан на съвместната среща между прокурорската колегия на ВСС и УС на Камарата на следователите в България, която се проведе на 4 юли т. г.

         Издигнатата кандидатура изцяло отговаря на законовите изисквания, заложени  в разпоредбата на чл. 170 ал. 5 от ЗСВ, а именно: спазване на висок етичен стандарт; дългогодишен професионален опит като следовател и прокурор; административен опит като ръководител на специализираната прокуратура и заместник на главния прокурор; умения за работа в екип и мотивиране на колектива; изявена независимост и воля за налагане на законността; решителност при изпълнение на служебните задължения; психическа устойчивост при работа под напрежение и високо ниво на стрес.

         Считаме, че десетгодишният следователски опит на г-н Иван Гешев предполага задълбочено познаване на нашата работа и проблемите в нея. Надяваме се, ако той бъде избран за главен прокурор на РБ, да спомогне за по - добро използване на капацитета, с който разполагат следствените отдели в страната и Националната следствена служба.

Призоваваме ви да не се поддавате на никакъв външен натиск, какъвто вече се оказва върху вас, и да вземете своето решение за избор на бъдещия главен прокурор, след като съобразите професионалните и нравствени качества на предложения/те кандидат/и; концепцията му и отговорите на въпросите, които ще му бъдат поставени при изслушването, предвидено за 24 октомври 2019 г. !

         Призоваваме всички институции и неправителствени организации да не се намесват в работата на единствения легитимен орган в страната, имащ правомощието и отговорността да избере главен прокурор на Републиката !

 

                                                       

                                                                                                   УС на КСБ

Становището


виж още ...
  • Становище

   От следоватилите в НСлС

  • Среща на Директора на НСлС с финалисти в международно състезание

      Директорът на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов се срещна с финалистите в международното състезание на Европейската мрежа за съдебно обучение "ТЕМИС”, което се проведе от 24.04 до 28.04.2018 г. в гр. Барселона

      Под ръководството на г-жа Румяна Тозова, постоянен преподавател в НИП и следовател в НСлС, българският отбор в състав Красимира Ипократова - кандидат за младши прокурор, Мая Кирилова и Господин Бумбаров - кандидати за младши следователи, зае второ място и се класира за финалите на международното състезание, които ще се проведат през м. октомври 2018 г., в гр. Париж.

      Господин Сарафов поздрави отборът за изключителните постижения и подари на членовете му сборници „Противодействие на организираната престъпност“ и им пожела успешно полагане на изпитите при приключване на обучението в НИП и при представянето на финалите на „ТЕМИС“.