• ДЕКЛАРАЦИЯ на следователите от Национална следствена служба

                                                                                  ДО

                                                                                  ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                 ДО

                                                                                 ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                ДО

                                                                                ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ

   

   

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  на следователите от Национална следствена служба

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  В последните месеци сме свидетели на опити за безпрецедентна политическа намеса в работата на независимата съдебна власт.

           Повод за това стана процедурата по избор на главен прокурор. Множество неправителствени организации и политически субекти се опитаха да влияят върху работата на Висшия съдебен съвет и Президента на Република България, които са единствените конституционно установени органи, притежаващи правомощия при провеждането на тази процедура.

           В процеса на политизиране на избора на главен прокурор по неприемлив за професионалната общност начин се включи и малка част от съдиите в България, което може да доведе до създаване на напрежение, вътрешно противопоставяне и изкуствено разделение в магистратската общност. Коректните и колегиални отношения, които съдиите, прокурорите и следователите дължат помежду си, са предпоставка за по - добра работа на съдебната система като цяло.

           Категорично се противопоставяме на всякакви опити за политическа намеса в работата на независимата съдебна власт и призоваваме към стриктно спазване на нормите на Конституцията и законите на страната, гарантиращи принципа на разделение на властите и нормалното функциониране на гражданското общество.

            Присъединяваме се към становищата на Камарата на следователите  в България и на Асоциацията на прокурорите, изпратени до вас !

   

 • Становище

  От следоватилите в НСлС

 • Среща на Директора на НСлС с финалисти в международно състезание

     Директорът на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов се срещна с финалистите в международното състезание на Европейската мрежа за съдебно обучение "ТЕМИС”, което се проведе от 24.04 до 28.04.2018 г. в гр. Барселона

     Под ръководството на г-жа Румяна Тозова, постоянен преподавател в НИП и следовател в НСлС, българският отбор в състав Красимира Ипократова - кандидат за младши прокурор, Мая Кирилова и Господин Бумбаров - кандидати за младши следователи, зае второ място и се класира за финалите на международното състезание, които ще се проведат през м. октомври 2018 г., в гр. Париж.

     Господин Сарафов поздрави отборът за изключителните постижения и подари на членовете му сборници „Противодействие на организираната престъпност“ и им пожела успешно полагане на изпитите при приключване на обучението в НИП и при представянето на финалите на „ТЕМИС“.